Turjaf Congress

KONGREMİZE AİT TÜM DUYURULAR İÇİN DUYURULAR BÖLÜMÜNİ ZİYERET EDEBİLİRSİNİZ

KONGRE KİTABI İNDİR

 

Sayın Meslektaşlarımız,

İnsanlık tarihi ile birlikte başlayan tarım tarihi, insanların medeniyetlerinin oluşmasında ana faktörlerden olmuştur. Medeniyetin gelişmesiyle birlikte tarımsal bilim ve teknolojideki gelişmeler uygulamaya aktarılmıştır. Bu sayede verimlilik ve kalitenin artmasıyla, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacı kısmen karşılanabilir duruma gelmiştir. Ancak tarım alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler verimlilik üzerine olumlu katkılar yapmış olsa da, bazı çevresel kirlenmelere de yol açmıştır.

Tarım ve ilgili bilim dallarında çalışan bilim insanlarının bir araya gelerek tarımdaki bilimsel bilgi birikimlerini paylaşmaları tarımdaki gelişmeleri hızlandıracaktır. Bu amaca yönelik olarak 2013 yılında yayın hayatına başlayan “Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)” kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası araştırmacıların desteğini almış ve birçok uluslararası bilimsel indekse girme başarısını göstermiştir. Bilimsel yayıncılıkta belirli bir aşamaya gelen derginin bundan sonraki süreçte, uluslararası bilim insanlarını her yıl değişik bir ülkede bir araya getirerek, bilimsel gelişmeleri paylaşma, uluslararası sorunlara bilimsel çözümler önerme,  işbirliklerini artırarak uluslararası kaynakların ekonomik kullanılmasıyla insanlığın yararına olacak bilimsel çıktıların oluşturulması amacıyla “I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)”  Türkiye’de doğa, kültür ve tarih hazinesi olan Antalya ilimizde 08-10 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecektir.

Kongre konuları; tarım ve doğal hayat ile ilgili özgün ve ileri teknoloji ile ilgili; hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri, gıda bilimi ve teknolojileri, tarım teknolojileri, toprak bilimi, sürdürülebilir tarım sistemleri, tarım ekonomisi, genetik, biyoloji, tarımsal ekoloji, peyzaj mimarlığı ve tarımsal çevre konularını kapsamaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)’nin gelişimine verdiğiniz destekte olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılarak yapacağınız bilimsel katkıların toplumların gereksinimini karşılamakta tarımsal araştırmaların önemini artıracaktır.

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Doç.Dr. Hasan ELEROĞLU

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi