Turjaf Congress

KONGRE PROGRAMI İNDİR

DUYURU (04.11.2019)

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1.Posterler 50 x 90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. 
2.Poster bildiri başlığının altında yazarların ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar açıkça belirtilmelidir.
3.Katılımcılar, poster tartışması için belirtilen gün ve saatte bildirilerinin başında bulunacaklardır.

DUYURU:30.10.2019 (GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ)
GENÇ ARAŞTIRMACI BURSUNDAN YARARLANMAK ÜZERE MÜRACAT EDEN TÜM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞTİR. DESTEKTEN YARARLANIDIRILACAKTIR.

DUYURU (03.10.2019)
Değerli katılımcılar
Sizlerden gelen yoğun talep üzerine Bildiri son gönderim tarihi 15 EKİM 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ

08-10 Kasım 2019 tarihinde Antalya “Kervansaray Lara” otelde düzenlenecek olan; “I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)”ine katılmak isteyen kongre  konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmakta olan genç araştırmacılara 100 TL etkinlik katılım ücreti desteği verilecektir.
İlgili öğrencilerin öğrencilik belgeleri ve danışmanından aldığı bir referans mektubuyla başvurması gerekmektedir.
Referans mektubunu en kısa sürede “turjaf2019@gmail.com” adresine iletiniz.

DUYURU (26.08.2019): Kabul edilen yayınlar kongre kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca katılımcılarımızın talebi halinde  Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi'nde Bilimsel inceleme sonrası özel ücret karşılığında yayınlanacaktır.


DUYURU:(11.06.2019)
Kongremiz katılımcıları ücret ödemeksizin aynı tarihlerde aynı otelde  TURJAF tarafından desteklenen I. Uluslararası Alternatif Kümes Hayvanları ve Süs Kuşları Kongresi" ne katılım yapabilecek ve katılım belgesi alabilecektir. Detaylı bilgi için; http://www.iapoc.org/

Sayın Meslektaşlarımız,

İnsanlık tarihi ile birlikte başlayan tarım tarihi, insanların medeniyetlerinin oluşmasında ana faktörlerden olmuştur. Medeniyetin gelişmesiyle birlikte tarımsal bilim ve teknolojideki gelişmeler uygulamaya aktarılmıştır. Bu sayede verimlilik ve kalitenin artmasıyla, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacı kısmen karşılanabilir duruma gelmiştir. Ancak tarım alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler verimlilik üzerine olumlu katkılar yapmış olsa da, bazı çevresel kirlenmelere de yol açmıştır.

Tarım ve ilgili bilim dallarında çalışan bilim insanlarının bir araya gelerek tarımdaki bilimsel bilgi birikimlerini paylaşmaları tarımdaki gelişmeleri hızlandıracaktır. Bu amaca yönelik olarak 2013 yılında yayın hayatına başlayan “Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)” kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası araştırmacıların desteğini almış ve birçok uluslararası bilimsel indekse girme başarısını göstermiştir. Bilimsel yayıncılıkta belirli bir aşamaya gelen derginin bundan sonraki süreçte, uluslararası bilim insanlarını her yıl değişik bir ülkede bir araya getirerek, bilimsel gelişmeleri paylaşma, uluslararası sorunlara bilimsel çözümler önerme,  işbirliklerini artırarak uluslararası kaynakların ekonomik kullanılmasıyla insanlığın yararına olacak bilimsel çıktıların oluşturulması amacıyla “I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)”  Türkiye’de doğa, kültür ve tarih hazinesi olan Antalya ilimizde 08-10 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecektir.

Kongre konuları; tarım ve doğal hayat ile ilgili özgün ve ileri teknoloji ile ilgili; hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri, gıda bilimi ve teknolojileri, tarım teknolojileri, toprak bilimi, sürdürülebilir tarım sistemleri, tarım ekonomisi, genetik, biyoloji, tarımsal ekoloji, peyzaj mimarlığı ve tarımsal çevre konularını kapsamaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)’nin gelişimine verdiğiniz destekte olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılarak yapacağınız bilimsel katkıların toplumların gereksinimini karşılamakta tarımsal araştırmaların önemini artıracaktır.

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Doç.Dr. Hasan ELEROĞLU

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi