Turjaf Congress

Bildiri Gönderme Formu

Bildirilerinizi gönderebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir..
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.. Giriş bölümünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz..

ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARIN AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR

NOT: Bildiriler ilk aşamada özet olarak sunulacaktır. Daha sonra kabul edilen bildirin yazarları isterlerse tam metin gönderebilecektir.

NOT: Poster bildiride sayı sınırlaması yoktur. Bir katılımcı en fazla 3 sözlü sunum yapacaktır. 4-6 adet sözlü sunum yapmak isteyen ortak yazarlardan en az iki kişinin kongreye katılım sağlaması gerekmektedir.


ÖRNEK ÖZET BİLDİRİ DOSYASI (TÜRKÇE & İNGİLİZCE)
Özet Hazırlama Kuralları

 • Her yönden 2,5 cm mesafeli bir A4 sayfası kullanın.
 • Yazı Tipi: 12 puntoluk ve 2 (çift) satır aralıklı Times New Roman,
 • Özet sayfası şunları içermelidir: başlık, yazar(lar)ın adları, yazar(lar)ın adresleri ve özet metin.
 • Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir; bir paragraf olmalı ve referanslar ve kısaltmaları içermemelidir. Çalışmanın kapsamını ve ana sonuçlarını açıkça belirtmelidir.
 • Özetlerinizin daha iyi indekslenmesi için alfabetik sıraya göre beş anahtar kelime ekleyin.
 • Başlık, 14 punto olacak şekilde sayfada ortalanmalıdır. Başlık koyu olacak şekilde hazırlanmaı ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
 • Başlıca yazarın adıyla ilk olacak şekilde yazarların adları (Ad - Soyad); yazarların adresleri ve ana yazarın e-posta adresi de başlığın altına eklenmelidir. 12 punto büyüklüğünde ve sayfada ortalanmış olmalıdır.
 • Birden fazla adresten yazar bulunması halinde her bir ayrı adres için üstsimge olarak numara (1 veya 2 gibi) verilmelidir.
 • Sunumu yapacak yazarın isminin altını çizilmelidir.
 • Meta veriler ve soyut metin arasında bir çift boşluk ekleyin.
 • Türkçe özet yollamak isteyen katılımcıların özetlerinin İngilizce çevirisini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • ​Doğru özet formatı için örneği kullanın.

Tüm bildiriler Bilim Kurulu üyeleri tarafından ikili hakem değerlendirilmesine tabi tutulacaktır.


TAM METİN HAZIRLAMA KURALLARI

Genel Format

Yazar, çevrim içi göndermeden önce yeni bir makaleyi aşağıda verilen kurallara göre hazırlaması gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki kuralları dikkatli takip ederek makalenizi hazırlayınız. 

• Font: Metnin yazımında sadece 12 punto Times New Roman yazı tipini, sembol fontu ise sadece matematik semboller için kullanınız. 
° Metin her iki yana yaslanarak yazılmalıdır.
° Altı çizili metinler yerine, italik, koyu veya koyu italik yazmayı tercih ediniz
° Çift satır aralığını kullanınız. 
° Paragraf ve bölümler arasında boş satır bırakınız.
° Bölüm başlığı ile metni arasında boş satır bırakınız.
° Noktadan sonra sadece bir boşluk bırakınız.

Türkçe metinlerde, ondalık simge olarak Virgül, basmak gruplandırma simgesi Olarak Nokta kullanılması zorunludur.


• Makale A4 (210 × 297 mm) sayfa yapısında çift satır aralık kullanılarak hazırlanmalı, her yönde 2,5 cm kenar boşlukları verilmelidir. Tüm sayfalar numaralandırılmalı, sol kenarda satır numaraları sürekli olacak şekilde uygulanmalı, araştırma makaleleri aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır;
Türkçe ve İngilizce Özet, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Teşekkür, Kaynaklar, Resimler, Tablolar. 

• Makale başlığı 14 punto, koyu ve ortalı olarak yazılmalı, bağlaçlar hariç diğer kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 12 punto yazı büyüklüğünde yazarların tam adları (kısaltılmamış), soyadı sonuna adres bilgileri için üst simge numaralandırma yapılmalı, adres bilgileri yazar adlarından sonra yer almalı, sorumlu yazarın tam iletişim bilgilerine yer verilmelidir. 
• 300 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet içinde istatistiksel önemlilik verileri (P<0,05 gibi), referans bilgileri bulunmamalıdır. Kaynakların Listesi

Metin içerisinde atıfta bulunulan her türlü çalışma soyad sırasına uygun olarak çalışmanın sonunda verilmelidir. Aşağıda verilen kaynaklar ve örnekleri dikkate alınarak kaynakların listesi oluşturulmalıdır.

Dergi 

Örnek;
Soyad AA, Soyad BB, Soyad CC. Basım Yılı. Makalenin tam adı. Derginin adı (Standart kısaltma)., Cilt: Başlangıç Sayfası-Bitiş Sayfası. DOI: XX.XXXX/bbbb.0000.1234.1234; PMID 0123456789;

Dergi Elektronik 

Örnek;
Soyad A. Basım Yılı. Makalenin tam adı. Dergi adı (Standart kıslatma), Cilt: Sayfa numarası (Varsa). Erişim Adresi: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [Erişim: Gün Ay Yıl].


Kitap 

Örnek;

Soyad A, Sotad B. Basım Yılı. Kitap başlığı. Baskı (Varsa)., Basım yeri: xxxxxxxx . Yayıncı. ISBN Sayısı.


Kitap bölümü 

Örnek;

Soyad J. Basım Yılı. Bölüm başlığı. (Editörün soyadı). Kitap başlığı. Baskı (Varsa). Basık yeri: xxxxxxx. Yayıncı. ss: Sayfa numarası. ISBN.

Konferans 
Örnek;

Soyadı GF. Basım Yılı. Çalışmanın başlığı. Konferansın ismi. Konferansın yeri, Konferansın Tarihi. Yayımcı, ss: Sayfa numaraları.


Kısaltma ve birimler 

Uluslararası geçerli olan kısaltmaların kullanılması gerekmektedir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Metre: m, Kilogram: kg, Saniye: s, Dakika: dak, Amper: A, metre kare: m2, metre küp: m3, Hertz: Hz


Grafik ve Tablolar 

• Türkçe makalelerde Grafik ve Tablolarda başlık dahil tüm metinlerin İngilizcesinin yazılması zorunludur.
• Tablolarda biçimlendirme sıfır olmalı, her bir değer bir hücre içinde yer almalı
• Grafiklerin dergi formatına uygun olacak şekilde düzenlenebilir olması (Resim şeklinde olmayacak)